Välkommen

 unnamed

Att experimentera med starka färger ger mig glädje och livskraft

När jag målar återvänder jag ofta till mitt barndomslandskap